Behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling van je plannen?

Financiering voor dorpen bij ontwikkeling en uitvoering plannen

Voor burgerinitiatieven in het aardbevingsgebied in Groningen is extra geld beschikbaar. Het Loket Leefbaarheid heeft voor burgerinitiatieven die de leefbaarheid vergroten in dit gebied € 300.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij de planontwikkeling of de uitvoering ervan. Het geld komt uit de leefbaarheidsgelden Kansrijk Groningen. Het persbericht hierover vind je hier.

Aanvragen kunnen vanaf 1 mei worden ingediend, hiervoor gelden onderstaande criteria:

  • Voor aanvragen voor de inkoop van deskundigheid geldt een maximum van € 10.000,-;
  • Er hoeft maar 1 offerte te worden aangeleverd;
  • Offerte moet zijn volgens marktconform uurtarief;
  • Het betreft een aanvraag voor planontwikkeling, fondsenwerving of planuitvoer;
  • Een aanvrager voor personele kosten moet een rechtspersoon zijn (dus verenigingen, coöperaties of stichtingen).

De criteria gelden naast de bestaande criteria van het Loket Leefbaarheid. Hiervoor is voor gekozen om zo snel mogelijk tot uitvoering te komen, zo laagdrempelig mogelijk, binnen het reeds bestaande systeem. Meer informatie over onder de andere de criteria en het aanvraagformulier vind je op de website van het Loket Leefbaarheid.

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de ontwikkeling van je plannen?  Neem dan contact met ons op via info@ideeenbankgroningen.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie