Conferentie Burgernabijheid en de Ruimte voor bewonersinitiatieven (Westerkwartier)

 • Waar: Baron Theater Opende, Verbindingsweg 9
 • Locatie: Opende
 • Wanneer: 10 maart 2016
 • Tijdstip: 18 45 tot 21 30

 Mensen nemen veel initiatieven voor het eigen dorp, buurt of wijk. Het wordt ook van hen verwacht. Veel initiatieven, of ze nu van onderop ontstaan of niet, krijgen te maken met ‘de gemeente’.

Als de gemeente aansluit bij wat er speelt in de samenleving, ruimte maakt voor goede initiatieven en pas als het echt moet regels toepast (bijv. omdat dat voor iedereen veiliger is, of moet van de regering) dan kun je als bewoners veel voor elkaar krijgen. Het vraagt om een andere instelling en werkwijze van ambtenaren en bestuurders. Dit heet overheidsparticipatie.

Wat heb je als bewoners eigenlijk nodig van de overheid? En wat willen en kunnen bewoners aan initiatieven op zich nemen binnen hun leefgemeenschap en -omgeving? Sluit dat op elkaar aan?

Dit is het onderwerp van gesprek op deze conferentie. Want alleen door duidelijke communicatie én goede afspraken over wat je van elkaar kunt verwachten, kunnen overheid en bewoners zeer productief samenwerken aan het verbeteren en/of in stand houden van een leefbare samenleving.

 •  19.00 uur Welkom door de avondvoorzitter: burgemeester H. Kosmeijer van de gemeente Marum
 • 19.15 uur Een prikkelend betoog van Bert Mulder, schrijver van het boek ‘Help! Mijn gemeente verdwijnt!’
 • 19.45 uur Presentatie door het Sociaal Planbureau CMO STAMM over de ‘Reality check’: wat verwachten bewoners van de overheid van de toekomst en de overheid van bewoners?
 • 20.00 uur Pauze
 • 20.15 - 20.45 uur Ronde 1 met 4 workshops
 • 20.50 - 21.20 uur Ronde 2 met 4 workshops
 • 21.30 uur Gezamenlijke afsluiting: wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

De conferentie is bedoeld voor de volgende betrokkenen bij het Westerkwartier:

 • Bewoners, initiatiefnemers, vrijwilligers, actieve dorpshuis-, dorpsbelangen-, sport- en/of overige verenigingsbestuurders.
 • Bestuurders, raadsleden, ambtenaren van gemeenten en/of provincie.
 • Overige geïnteresseerden.

Aanmelden kan via de website. Wilt u zich uiterlijk 3 maart 2016 aanmelden? Deze bijeenkomst is kosteloos.
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie