Congrestival Winsum: Dorpen in beeld, bewoners voorop!

  • Waar: In de tent achter het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W. 70 (toegang via Schilligehamsterweg).
  • Locatie: Winsum
  • Wanneer: 17 juni 2016
  • Tijdstip: 15 00 tot 20 30

 

Verbinden  Kennis delen  Visualiseren Ontmoeten Inspireren Feestelijk!

In de gemeente Winsum gebeurt enorm veel op het gebied van inwonersparticipatie. Onze dorpsbelangenverenigingen en inwoners(groepen) zijn erg actief, hebben ook veel ideeën. Zo hebben bijna alle dorpen in Winsum inmiddels een dorpsvisie ontwikkeld of zijn daar druk mee bezig. Inwoners steken daar op vrijwillige basis en belangeloos veel energie en tijd in. En dat mag gezien worden! Daarom organiseert de gemeente Winsum samen met de dorpen op vrijdag 17 juni a.s. het Congrestival Dorpen in beeld inwoners voorop: een congres met een inspirerende en feestelijke tint! Betrokken inwoners en organisaties zijn van harte welkom! 

 

Voor wie?

Iedereen die zich voor de leefbaarheid van de gemeente Winsum inzet of dit nog meer wil doen; vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, dorps- en buurtverenigingen, ondernemers, enz. En groepen of individuele inwoners van gemeente Winsum: Iedereen die het reilen en zeilen in de gemeente Winsum een warm hart toedraagt! Ook professionele organisaties, lokaal, provinciaal en landelijk de VNG die met ons als gemeente samenwerken, zijn uitgenodigd! Een groot aantal heeft inmiddels ook een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

 

Wat gaat er gebeuren?

Op 17 juni krijgen actieve inwoners, organisaties en verenigingen een podium om hun activiteiten en plannen te presenteren. Een gastspreker is ook uitgenodigd om samen gedachten over de toekomst van inwonersparticipatie te delen; hoe kunnen we elkaar in de veranderende samenleving nog beter vinden en versterken? Hoe zetten we visie om naar actie? Het Congrestival staat vooral in het teken van ontmoeten, verbinden, delen van ervaringen en het zichtbaar maken wat we samen allemaal doen in onze mooie gemeente!

Waar

 In de tent achter het gemeentehuis in Winsum, Hoofdstraat W. 70 (toegang via Schilligehamsterweg).

 

Programma

14.45 uur Inloop met koffie en thee

15.00 uur Aftrap Congrestival door Eelco Eikenaar, gedeputeerde van de Provincie Groningen en Marc Verschuren, wethouder van de gemeente Winsum

15.15-16.00 uur Frits Roelfsema, toekomstverkenner, geeft een bezielende en inspirerende lezing over onze veranderende samenleving en de omgedraaide rollen van burgers en gemeente.

16.00-16.30 uur Interactie

16.30-17.30 uur 'Dorpen in Beeld' en aansluitend een informeel borrelmoment

Avondprogramma

17.30-18.30 uur Gezellig barbecuebuffet

18.30- 20.30 uur Meet & Greet: vraag &aanbodplein, Inspiratiecorner

20.30 uur Afsluiting

 

Noteert u alvast deze datum in de agenda!?  Aanmelden is mogelijk tot 10 juni, via deze link: http://goo.gl/forms/7iUyXcfZJ5E9vBL43

 

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie