Derde ronde experimenten bevolkingsdaling van start

Sinds 2009 experimenteert Platform31 in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. De uitkomsten van de recent verschenen evaluatie van de tweede experimentronde zijn reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 voor een nieuwe ronde krimpexperimenten.

Oproep derde ronde krimpexperimenten

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de tweede ronde start half juni de inschrijving voor nieuwe krimpexperimenten. We nodigen u alvast uit om na te denken over projecten die vernieuwende of verdiepende inzichten kunnen opleveren. Net als in de vorige ronde zijn de krimpexperimenten gericht op drie pijlers: wonen en ruimte, zorg en voorzieningen en economische vitaliteit en arbeidsmarkt. De derde ronde krimpexperimenten start in het najaar van 2016 en wordt begin 2019 afgesloten met een evaluatie.

Sinds 2009 experimenteert Platform31 in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. De uitkomsten van de recent verschenen evaluatie van de tweede experimentronde zijn reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 voor een nieuwe ronde krimpexperimenten.

 

Kijk ook op de website van Platform 31 voor meer informatie.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie