Elk dorp een duurzaam dak!

Met 'Elk dorp een duurzaam dak' wordt geïnvesteerd in maatschappelijke ontmoetingsplaatsen in de dorpen van negen Groningse aardbevingsgemeenten. Het programma 'Elk dorp een duurzaam dak' is onderdeel van het brede leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Het programma biedt elk dorp de kans om in één pand te investeren: het pand dat het meest functioneert als centrale ontmoetingsplek.

De uitvoering van het programma start per 1 april 2016 en loopt tot en met 2018. Dorpsaccommodaties kunnen vanaf dat moment een aanvraag indienen. Een speciale beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen drie keer per jaar. De eerste deadline voor het indienen van de plannen is al op 1 april a.s. 

Op de website www.elkdorpeenduurzaamdak.nl kunt u de criteria en de aanvraagprocedure vinden. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie