Fonds NutsOhra opent calls: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Fonds NutsOhra is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen. 

Van 1 februari 2017  tot 22 maart 2017 15.00 uur staan er twee extra calls open voor ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’: één call voor projecten gericht op migrantenouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen.

  • Klik voor de calltekst migrantenouderen hier.
  • Klik voor de calltekst  krimpregio’s en dunbevolkte gebieden hier.

Kijk dan op de website van Fonds NutsOhra.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie