Fotoverslag Ontwerpsessie Ideeenbank op Let's Gro

Tijdens de ontwerpsessie voerden verschillende mensen het gesprek over het wonen in de toekomst. Daarbij brachten deelnemers hun verschillende achtergronden mee, bijvoorbeeld vanuit sociaal maatschappelijk werk, architectuur, innovatief ontwerpen en gemeentelijk beleid. Hierdoor bleken interessante ontmoetingen te ontstaan, maar ook verschillende belangrijke thema's aan bod te komen. Het meest waardevolle was om te zien dat er zo veel mensen vanuit heel verschillende achterhgronden met dit thema bezig zijn.

In de toekomst kijken

Juist het krimpgebied biedt enorme kansen  voor innovatie. Hier zit de energie om nieuwe verbinden aan te gaan en op zoek te gaan naar andere oplossingen. Niet alles moet worden georganiseerd op basis van het verschijnsel vergrijzing. Er moet worden nagedacht over de periode na de vergrijzing. In 2040 zal de vergrijzing op haar hoogtepunt zijn en daarna zal het weer afnemen. Ondertussen leeft de jonge generatie op een andere manier dan de oude. Jonge mensen hebben minder behoefte aan eigendom en meer behoefte aan samen delen. Bovendien zijn jonge mensen meer geneigd tot flexibel werken en wonen.  

Voorbij  doelgroep denken

Belangrijk is om het doelgroepdenken los te laten. De ouderen van nu zijn niet de ouderen van de toekomst. Woon- en leefplezier moet haalbaar zijn zonder je in een hoek te hoeven dwingen. Daarbij is het belangrijk iedereen een eigen plek heeft in de maatschappij. Ook ouderen.Het belangrijkste is om betrokken zelf te vragen wat hun wensen en dromen zijn. Wat bindt de betrokkenen en hoe kan dat gerealiseerd worden? 

Rek in de regels

Er is rek in de regels nodig om nieuwe dingen uit te kunnen proberen en te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld is de mantelzorgunit die tegenwoordig bij een huis geplaatst mag worden. Nu moet hij nog na een bepaalde tijd verwijderd worden, maar het zou mooi zijn als hij in de toekomst multifunctioneel kan worden ingezet. Er zijn al prachtige innovatieve ontwerpen voor een dergelijk gebouw in de tuin (zie bijvoorbeeld www.productuniek.nl). Zo zijn er meer voorbeelden waar ruimte in regels voor innovatie kunnen zorgen. 

Flexibel bouwen

Er moet worden geexperimenteerd met nieuwe bouwvormen. In beton bouwen pas niet bij onze tijd en bij de flexibiliteit waarmee mensen hun omgeving willen inrichten. De vaste functies voor gebouwen moeten meer worden losgelaten. Multifunctionaliteit en flexibiliteit zijn sleutelwoorden bij het wonen van de toekomst. Het wonen van de toekomst vraagt om innovatieve bouwvormen die niet alleen ecologisch duurzaam zijn, maar ook duurzaam in de zin dat ze mee kunenn ontwikkelen met de veranderende wens van de gebruikers. 

 

In februari 2018 organiseren wij een vervolgbijeenkomst voor de deelnemers. Heb jij nou ook een geweldig idee op het gebied van wonen/meergerenatie wonen/ intergenerationeel contact? Neem dan contact op met ons, dan ontvang je ook een uitnodiging. 

 

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie