Excursie: Samen op reis langs groene projecten op 7 juli!

  • Waar: Eikenlaan 62, Kolham
  • Locatie: Kolham
  • Wanneer: 7 juli 2017
  • Tijdstip: 00 30 tot 17 00

De Provincie Groningen heeft binnen het programma Mens en Natuur subsidie beschikbaar gesteld waar bewoners, die actief zijn voor het landschap en de natuur in hun eigen woonomgeving, aanspraak op kunnen maken. Het gaat om maximaal €10.000 per initiatief, is vooral bedoeld voor uitvoerende maatregelen, maar mag  voor een deel ook worden benut aan wat professionele hulp of ondersteuning  daarbij.

De regeling heeft het eerste jaar al diverse mooi initiatieven mee mogelijk gemaakt, waarvan we 3 aan jullie willen laten zien. De initiatiefnemers uit Nieuwolda, Muntendam en Kolham zullen ons tijdens de excursie niet alleen bijpraten over hun projecten, ervaringen met de organisatie, de financiering, betrokkenheid van de vrijwilligers en grondeigenaren, maar ook zullen ze vertellen hoe zij het beheer voor de langere termijn hebben geregeld. Besteding van subsidiegeld met een langdurige effect scoort natuurlijk altijd hoog.

De Provincie Groningen hoopt met de excursie enthousiasme op te wekken bij de deelnemers, zodat er ook in de toekomst mooie nieuwe initiatieven ontstaan en er nieuwe aanvragen worden ingestuurd!

Dus, heb je een groen idee in je eigen woonomgeving, waarvoor misschien al draagvlak bestaat, en wat bijdraagt aan het landschap en natuur rondom je dorp: meld je dan aan voor deze excursie!

Programma

12.30 uur             Verzamelen in Kolham. Parkeren op de vrachtwagenparkeerplaats of in het gras nabij Eikenlaan 62 (tevens de ingang van het park Kolhamster Mainschoar). Dan samen in de bus van het Busmuseum verder. In de bus is voor ieder een lunch beschikbaar.

13.00 uur             Welkomstwoord van gedeputeerde Staghouwer in Nieuwolda

Pascal van Corbach vertelt over hun project ‘Veldje Nieuwolda’. Hoe daar wordt gewerkt aan de vergroting van de biodiversiteit en de mogelijkheden voor ontmoeting in het groen.

14.15 uur             In de bus richting het project de Grauwe Klauwier te Muntendam.

14.30 uur             Korte inleiding door Mario Post van werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam, met daarna een kleine wandeling of een busritje door het betreffende gebied.

15.30 uur             Terug in de bus richting Kolham.

16.00 uur             Aankomst in Kolham en inleiding op locatie door Annet de Jong en Wout de Boer. Over het project Inrichting bos Kolhamster Mainschoar (fase 1).

17.00 uur             Einde excursie. Iedereen terug naar huis met eigen vervoer van Kolham.

Aanmelden voor de excursie is noodzakelijk i.v.m. de catering en het beperkte aantal plekken in de bus. Aanmelden kan tot vrijdag 30 juni viaa.romein@provinciegroningen.nl o.v.v. EXCURSIE GROEN.

In deze mail graag onderstaande gegevens doorgeven:     

  • Je naam en de naam van een eventuele 2e persoon.
  • Welk dorp je woont of actief bent.
  • Of je al een (globaal) idee hebt, zo ja welke?

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie