Gronings Groen

  • Waar: Elfenbank 100, Winschoten
  • Locatie: Wilgenborg Blauwstad
  • Wanneer: 8 september 2017
  • Tijdstip: 13 30 tot 18 00

Gronings Groen wordt jaarlijks georganiseerd door Groninger Landschap, IVN, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie