Groningse tips voor advies en financien!

Je bent inwoner van de provincie Groningen en hebt een goed idee dat je wilt uitvoeren. Waar kan je terecht voor geld, hulp en advies? Er is genoeg beschikbaar in onze provincie. Kijk eens wat bij jouw vraag past.

Advies:

Ideeënbank
Bij de Ideeënbank kan je terecht voor advies over projectplannen, (zorg)coöperaties, financiën, contact met gemeente en andere organisaties en kan je training krijgen in bijvoorbeeld het maken van verdienmodellen.

KNHM
Kun je hulp gebruiken bij jouw buurtproject of sociale onderneming? De adviseurs van de KNHM kunnen je verder helpen.

Sterk Vrijwilligerswerk
Sterk Vrijwilligerswerk helpt bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers in de provincie Groningen. Je kan ondersteuning krijgen als het gaat om vrijwilligerswerk en samenwerking in je omgeving.

Financiën:

Donatie op Locatie van het VSB-fonds
Bij Donatie op Locatie voeren adviseurs van VSBfonds gesprekken met aanvragers over hun idee en plan. Dat doen zij in de regio waar het project plaatsvindt. In Groningen en Drenthe kan je aanvraag doen in de categorie mens en maatschappij en kunst en cultuur. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van donatieverzoeken t/m € 10.000,-.

Provincie Groningen Subsidie Bewonersinitiatieven
De provincie subsidieert kleinschalige initiatieven van inwoners de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

Provincie Groningen Subsidie Groene Bewonersinitiatieven
De provincie faciliteert, subsidieert en ondersteunt initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen.

Provincie Groningen Subsidie Bewonersinitiatieven Zorg
De provincie subsidieert kleinschalig initiatieven van inwoners die de zorg in de provincie verbeteren en mensen in staat stellen de zorg voor elkaar goed op te pakken.

Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen
De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is begonnen. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich tot 1 oktober 2018 aanmelden in een van de vier categorieën zorg, leefbaarheid, jeugd en sport. De winnende vrijwilligersorganisatie ontvangt €3.000,- prijzengeld.

Fonds Nieuwe Doen Groningen
Voor maatschappelijke initiatieven is er de komende tijd in totaal 25 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen via het Fonds Nieuwe Doen Groningen. Dit fonds ondersteunt projecten gericht op zorg, leefbaarheid en energie.

Andere fondsen….zie onze fondsenlijst.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie