Hoeveel invloed hebben Groningers op hun directe leefomgeving?

De Raad voor Openbaar Bestuur stelde onlangs vast dat veel gemeenten op lokaal niveau experimenteren met nieuwe democratievormen, waarbij mensen direct invloed kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen in hun wijk of straat (Raad voor Openbaar Bestuur, 2017). Ook in de provincie Groningen zien we steeds meer voorbeelden van ‘burgerzeggenschap’ in wijken en dorpen. Bewoners die actief invloed uitoefenen in hun eigen omgeving, om zo de directe woonomgeving mooier of leefbaarder te maken. Informele vormen van democratische betrokkenheid.

De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2019 in gaat, doet ook een groot beroep op de betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving. Burgers krijgen meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor het benutten en beschermen van die leefomgeving. De Omgevingswet biedt burgers ook uitdrukkelijk de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien (SCP, 2016), waarbij de overheid de rol kan hebben van de geïnteresseerde betrokkene aan de zijlijn of de facilitator die coacht en verbindt, maar niet de regie (over)neemt (Provincie Groningen, 2016).

In april 2017 hebben we het Groninger Panel over dit onderwerp bevraagd. In hoeverre voelen inwoners van Groningen zich betrokken bij hun leefomgeving en bij de gemeente? Zien mensen het zitten om zelf initiatieven te ontplooien ter verbetering van de leefomgeving? Willen ze (in de toekomst) direct invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen in hun wijk of dorp? In totaal hebben 2.616 panelleden de vragenlijst ingevuld (56%).

Bekijk het hele panelonderzoek via de website van het Sociaal Planbureau Groningen. 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie