Interactieve avond over burgerinitiatieven!

Steeds vaker nemen bewoners het initiatief om iets voor de wijk, of voor een bepaalde groep mensen te organiseren. Kenmerkend voor zo’n burgerinitiatief is dat een groep mensen op eigen houtje iets op poten zet en niet wacht op de (plaatselijke) overheid.  Dat doen ze vanuit een behoefte, een gemis of een ideaal. Een burgerinitiatief kan gaan over duurzaamheid, of armoede, sport, wonen, inburgering enzovoort.  

De redactie van Link050 vindt dat een mooie en interessante ontwikkeling en is bij een aantal initiatieven langs geweest voor een interview en de verhalen hebben we gebundeld in het themanummer Burgerinitiatieven.

Ter gelegenheid van het uitkomen van dit magazine organiseert link050 een interactieve avond over Burgerinitiatieven, waarvoor we u graag uitnodigen. Tijdens die avond zal er volop gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen.

Speciale gast is Henk Kinds van Katalys. Katalys is een organisatie met een rijke ervaring in het ondersteunen (zowel bestuurlijk, inhoudelijk en soms financieel) van burgerinitiatieven.

In groepjes zullen we de kansen, uitdagingen en praktische knelpunten bespreken die je als burgerinitiatief kunt tegenkomen. De uitkomsten daarvan delen we centraal.

Deze avond staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling, inspiratie, kennisdelen, bemoediging èn waardering voor ieders inzet.

Datum: 13 februari

Tijd : 19.30 – 21.30 u   (inloop 19.15)

Plaats: cultureel centrum Het Dok, Kajuit 4 Lewenborg  (er is gratis parkeergelegenheid)

Aanmelden via link050/Ontwikkellink:  https://www.link050.nl/ontwikkellink/cursus/een-avond-vol-aandacht-voor-jouw-burgerinitiatief/682/

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie