Kansfonds biedt perspectief met extra financiële ondersteuning

Heb jij een doordacht plan om vrijwilligers duurzaam te betrekken en te begeleiden? Zie jij mogelijkheden om de doelgroep te activeren en te anticiperen op de ruimte die hopelijk weer gaat ontstaan? Vraag dan vóór 15 mei 2021 extra financiële ondersteuning aan bij Kansfonds!

Uit recent onderzoek uitgevoerd door Kansfonds blijkt dat de komende tijd drie prangende uitdagingen moeten worden overwonnen: een tekort aan vrijwilligers, duurzaam contact onderhouden met de doelgroep en afname van inkomsten / toename van kosten. Kansfonds wil ondersteuning bieden in het overwinnen van deze uitdagingen.

Enkele voorbeelden die aansluiten op bovenstaande uitdagingen en die voor een financiële bijdrage in aanmerking komen zijn: 

1. Training en ondersteuning om nieuwe vrijwilligers duurzaam bij jouw organisatie te betrekken.

2. Ideeën waarbij extra inzet voor het (opnieuw) betrekken van deelnemers of de doelgroep nodig is.

3. Extra kosten die gemaakt worden om de reguliere werkzaamheden (coronaproof) te hervatten.

Kansfonds

Laten we samen kijken naar wat nodig is en wat wél kan. En met frisse energie verder bouwen aan een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Interesse?

Je kunt vanaf nu tot 15 mei 2021 voor deze extra ondersteuning een aanvraag indienen. Het streven is dat berichten en aanvragen voor 30 juni worden gehonoreerd. Aanvragen tot een maximum van 10.000 euro worden in behandeling genomen. Urgentie en de kwaliteit van de onderbouwing van het plan zullen in de selectie doorslaggevend zijn. Een aanvraag kan worden ingediend op de reguliere manier via het Kansfonds portal: vooraanvraag indienen. Graag in jouw aanvraag verwijzen naar dit artikel. https://www.kansfonds.nl/aanvragen/

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie