Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het kennisplatform Kansrijk en Leefbaar Groningen is een samenwerkingsverband tussen penvoerder Sustainable Society (RUG), Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. De initiatiefnemer is Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging zijn omvangrijk en complex. Kennis hierover is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt deze kennis systematisch in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Zo kunnen de NCG en andere overheden en organisaties onderzoek programmeren of stimuleren. Daarnaast brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie