KNHM en VSBfonds stimuleren sociaal ondernemenschap

KNHM en VSBfonds geloven in sociaal ondernemerschap en willen dit stimuleren om hiermee de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten. Dit doen zij door vanaf nu via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en aandelenkapitaal ter beschikking te stellen.

Investeren in twee keer zoveel sociale ondernemingen

Door de samenwerking kan KNHM Participaties BV nu in meer sociale ondernemingen geld investeren. Het streven is dat eind 2020 geïnvesteerd is in circa 40 bedrijven met een gemiddeld bedrag van € 100.000,-.

Kapitaal, training en coaching

Een investering in een sociale onderneming kan bestaan uit een lening of aandelenkapitaal. Daarnaast krijgen initiatiefnemers training en coaching door ervaren ondernemers die op vrijwillige basis hun expertise en netwerk beschikbaar stellen.

KNHM Participaties BV richt zich vooral op sociaal ondernemers waarbij de maatschappelijke impact bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving, leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en dorpen.

Annemarie Jorritsma (voorzitter KNHM) en Bernt Schneiders (directeur VSBfonds) tekenden de samenwerkingsovereenkomst.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie