Krimpcafe 'Sterk Vrijwilligerswerk': Samen werken aan de leefbaarheid

  • Waar: Baron Theater, Verbindingsweg 9 in Opende
  • Locatie: Opende
  • Wanneer: 17 november 2016
  • Tijdstip: 14 00 tot 17 15

Vrijwillige, onbetaalde inzet van dorps- en wijkbewoners is van groot belang voor de leefbaarheid. Inwoners zijn zich steeds meer bewust dat zij zelf actie kunnen en moeten ondernemen om het wonen en leven in hun dorp of wijk aantrekkelijk te houden. Versterking van dit vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties is het doel van ‘Sterk Vrijwilligerswerk’.

Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek initiatief van zeven provinciale en vijf landelijke organisaties en is er op gericht de maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligersorganisaties te benutten en de continuïteit en vitaliteit van deze organisaties te versterken.

Programma Krimpcafé 17 november 2016


13.30 Inloop (koffie/thee)
14.00 Welkom door Elly van der Klauw (KKNN)
14.05 Plenaire presentatie ‘Sterk Vrijwilligerswerk’
15.00 Workshops
16.30 Centrale terugkoppeling met aansluitend de borrel


1. Open Club Leens
Jack Kamminga (Huis voor de Sport Groningen) en Arjen Fledderman (SVL) Jack Kamminga en Arjen Fledderman vertellen tijdens deze workshop het inspirerende verhaal
van Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL). Een samenwerkingsverband dat veel meer is geworden dan alleen een samenwerking tussen verenigingen. U bekijkt de kansen en mogelijkheden van samenwerken in krimpgebieden. Hierin zult u actief meedoen en meedenken, zodat u na de workshop met veel ideeën naar huis gaat waarmee u in uw eigen werkregio aan de slag kunt.


2. Grenzeloos actief
Mariska Zwartsenburg (Huis voor de Sport Groningen) Sport en bewegen speelt een belangrijke rol in de samenleving. Niet alleen als het gaat om gezondheid,
maar bijvoorbeeld ook als het gaat om meedoen en erbij horen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Op dit moment blijft de (sport)participatie van deze doelgroep achter. Mariska Zwartsenburg zal u meer vertellen over het programma Grenzeloos Actief van het ministerie van VWS, dat tot doel heeft om de sportparticipatie onder mensen met een beperking te verhogen. Samenwerking tussen vrijwilligers van sportorganisaties en professionals werkzaam in buurten, wijken en zorg kan hier een belangrijke rol in spelen, maar bijvoorbeeld ook in het kwalitatief ondersteunen van sport- en beweegaanbieders. Hoe kunnen we dit organiseren?


3. Anders aan de slag
Marjan Tijssen en Marian Feitsma (CMO STAMM) Het aantal mensen dat zich in Nederland vrijwillig inzet is redelijk constant. Maar de drijfveren en wensen van vrijwilligers veranderen geleidelijk. Zo zijn vrijwilligers van nu minder bereid zich langdurig te binden aan één organisatie en letten ze meer op wat het vrijwilligerswerk hen oplevert.
Vrijwilligersorganisaties die meegroeien met de veranderingen en inspelen op nieuwe behoeften en nieuwe generaties vinden relatief gemakkelijk de menskracht die ze nodig hebben. Tijdens de deelsessie wordt dit alles toegelicht met cijfers en feiten. Daarna gaan we het gesprek aan met de deelnemers: herkent u deze ontwikkelingen, wat betekenen ze voor uw organisatie en/of beleid, hoe kijkt u aan tegen de rol van de langer bestaande vrijwilligersorganisaties, ziet u mogelijkheden tot (nadere) samenwerking?

4. Wedde dat ‘t lukt
Renate Bruin en Harm Stubbe (Wedde dat ‘t lukt) Het zorgproject ‘Wedde dat ’t lukt’ won dit jaar de Gouden Pit 2015 en vorig jaar al de Niek de Jong prijs. Het is begonnen als een initiatief van huisarts Hans Berg uit Wedde. Samen met dorpsbewoners, de gemeente en zorgverzekeraar Menzis heeft hij van Wedde een mantelzorgdorp gemaakt en de verbinding(en) en samenwerking tussen informele en formele zorg tot stand gebracht. Vrijwilligers helpen andere dorpsgenoten met bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin, financiële zaken, haarverzorging of een bezoek aan de bibliotheek. Belangrijk uitgangspunt is behoud en verbetering van zelfmanagement. In de workshop bekijken we hoe het project werkt, hoe ze nu ook in omliggende dorpen aan de slag zijn en of dat op dezelfde manier moet en kan.

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie