Landelijk congres Vooruit met de wijk!

De economische crisis en nieuw rijksbeleid op het terrein van wonen, wijken en sociaal domein drukten hun stempel op het leefklimaat van kwetsbare wijken. Hoewel de wijkaanpak in veel steden in een impasse belandde, is de wijk weer terug op de beleidsagenda. Naast bekende thema’s als leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en sociale cohesie, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De verduurzaming van woningen en de transitie naar aardgasvrij lenen zich bij uitstek voor een wijkgerichte aanpak. Maar ook de zorg over ongelijkheid op de woningmarkt, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, over toenemende concentraties van kwetsbare bewoners (‘verwarde personen’) en de opkomst van ondermijnende criminaliteit zijn vraagstukken die neerslaan in kwetsbare wijken en buurten.

Steden en hun actieve bewoners zijn aan zet om hun wijken vitaal te maken en te houden. Het verbinden van doelen en middelen is daarbij essentieel. Succesvol werken aan vitale wijken vraagt om ambitie en doorzettingsvermogen, maar ook om coördinatie tussen de partijen in de wijk.

Vooruit met de wijk!

Op donderdag 11 oktober organiseren het G40 stedennetwerk, de gemeente Groningen, LSA bewoners en Platform31 het landelijke congres ‘Vooruit met de wijk!’. Met inspirerende sprekers, excursies en praktijkvoorbeelden geven we invulling aan wijkvernieuwing nieuwe stijl. Het congres is interessant voor iedereen die actief of betrokken is bij wijkaanpak: beleidsmakers, bestuurders en raadsleden, vertegenwoordigers van woningcorporaties, bewonersorganisaties en bottom-up initiatieven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, politie en justitie, ontwikkelaars en bouwers, financiers, adviesbureaus en kennisorganisaties.

Essay

Het LSA heeft het afgelopen jaar, verspreid over 5 regio’s, met meer dan 100 betrokkenen gesproken over nieuwe perspectieven op de wijkaanpak. De resultaten van deze gesprekken worden gebundeld en geanalyseerd in een essay. Dit essay bieden we tijdens het congres aan.

Programma

Op dit moment werken ze hard aan de verdere invulling van het programma. Meer informatie over sprekers en deelsessies volgt binnenkort.  Op de hoogte blijven? Word lid van de nieuwsbrief of volg de LSA via Facebook of Twitter.

Aanmelden

Meld je aan op de website van Platform 31

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie