Leernetwerkbijeenkomst gezonde leefomgeving

Meer bewegen, spelen en ontmoeten door beweegparken?

Sinds de jaren 80 nemen gemeenten in Nederland allerlei initiatieven om de grote gezondheidsverschillen die er zijn te verkleinen. Tot voor kort werd vooral ingezet op leefstijlinterventies zoals beweegprogramma’s en dieetadviezen, maar dit had onvoldoende resultaat. Dit komt doordat er naast leefstijl ook allerlei andere factoren van invloed zijn op gezondheid, zoals de fysieke leefomgeving. Daarom zetten gemeenten steeds meer in op het gezonder maken van deze fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld door de aanleg van beweegplekken die stimuleren tot bewegen, spelen en ontmoeten. Het fenomeen beweegparken zien we in Groningen en in heel Nederland op verschillende plekken oppoppen - van (dorps)speeltuinen en beweegvriendelijke ontmoetingsplekken tot grootschalige outdoor parken.


Binnen LEGrO zijn we geïnteresseerd in hoe inwoners zelf met behulp van professionals het verschil kunnen maken. De gedachte is dat als bewoners vanaf het begin bij zo’n beweegpark betrokken zijn, zij hier meer gebruik van zullen maken. Bij het tot stand komen van sommige initiatieven spelen bewoners daadwerkelijk een belangrijke rol, terwijl zij bij andere initiatieven echter veel minder zijn
betrokken.

De bijeenkomst van 10 november draait om de vraag hoe kan worden gestimuleerd dat aangelegde beweegplekken meer worden gebruikt door de bewoners voor wie zij zijn bedoeld. Wat kunnen we leren van beweegparken zoals Skills Garden Veendam en andere bestaande initiatieven? Hoe betrekken we bewoners? Welke rol kunnen bestaande communities (bijvoorbeeld op het gebied van urban sports) spelen? Na enkele presentaties en een rondleiding gaan we daarover in gesprek.
Voor wie is deze bijeenkomst? Voor elke bewoner of professional die zich bezighoudt met initiatieven die bewegen, spelen en ontmoeten bevorderen of zin heeft om mee te denken over dit thema.

Datum: 10 november 2022
Tijd: 14.00 - 17.00 uur (inloop om 13.30 uur)
Locatie: Skills Garden, Langeleegte 16A, Veendam
Zet de datum alvast in jouw agenda. De definitieve uitnodiging volgt. Dan kun jij je ook aanmelden.

Meer weten over LEGrO?
LEGrO is een driejarig programma van ZonMw, dat onderdeel is van het Preventie Overleg Groningen
(lees hier meer over POG). Verschillende organisaties zijn verbonden aan LEGrO, zoals Vereniging
Groninger Dorpen, Hanzehogeschool Groningen, GGD en Aletta Jacobs School of Public Health. LEGrO
heeft als doelstelling om samen te leren over en aan de slag gaan met een veilige en gezonde
leefomgeving. Leersessies, webinars en praktijkexperimenten zijn een terugkerend onderdeel van
LEGrO. Meer weten over LEGrO of meedoen? Lees het verslag van onze startbijeenkomst op de
website.

Namens de organisatie van LEGrO.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie