Nationaal Programma Groningen - Impulsloket

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemers in onze provincie is het Impulsloket geopend. Hier kun je terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is. Nationaal Programma Groningen stelt hier tot 2029 tien miljoen euro beschikbaar. “We begeleiden mensen met hun aanvraag. We zetten onder andere ervaringsdeskundigen in op het gebied van ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat het idee de grootste kans van slagen heeft”, zegt directeur Siem Jansen.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling van het Impulsloket is het van belang dat het idee bijdraagt aan de vier ambities van NPG: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. Het idee moet een positief effect hebben op de omgeving en toekomstbestendig zijn.

Inwonersgroepen met een idee vanaf € 10.000,-

Voor kleinere initiatieven (tot € 10.000,-) bestaat sinds september 2019 al het Loket Leefbaarheid. Voor hogere bijdragen (tussen € 10.000,- en € 125.000,-) is nu het Impulsloket beschikbaar. Stichtingen, verenigingen en coöperaties uit de hele provincie kunnen bij het Impulsloket terecht. De subsidie is op basis van cofinanciering. Met een bijdrage van maximaal 50% van de projectkosten helpen we inwonersgroepen met ideeën die net een wat grotere investering nodig hebben.

Kleine ondernemers met een idee tot € 15.000,-

Ook kleine ondernemers met een (verwachte) omzet van maximaal € 20.000,- per jaar kunnen gebruik maken van het Impulsloket. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal € 15.000,-. Net als bij inwonersgroepen gaat dit op basis van cofinanciering en is de bijdrage maximaal 50% van de noodzakelijke investeringsuitgaven.

Hoe werkt het?

Op de pagina van het Impulsloket is meer informatie te vinden over de regeling en het insturen van een aanvraag. Eerst bespreek je het idee met de medewerkers van het programmabureau, dan wordt er samen gekeken naar de haalbaarheid. Vervolgens worden de benodigde documenten verzameld die via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingestuurd kunnen worden. Een aanvraag insturen kan het hele jaar door. Elke maand komt de beoordelingscommissie van het Impulsloket samen om de aanvragen te bekijken en ze te toetsen aan de spelregels van de regeling.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie