Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

 

De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015). De decentralisaties en bezuinigingen vormen voor gemeenten tevens de aanleiding om bewoners nog meer aan te spreken op hun betrokkenheid bij de lokale leefbaarheid. Dit geldt in het bijzonder in regio’s waar krimp en vergrijzing steeds beter voelbaar zijn (SCP, 2016; Rijk, VNG, IPO, 2012). Maar zitten Groningers hier wel op te wachten? Wie zijn volgens hen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun directe woonomgeving? In hoeverre zijn Groningers betrokken bij initiatieven in de buurt? Hebben ze zelf ideeën? En wie zou zich volgens hen moeten inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk? In totaal hebben circa 2.000 leden van het Groninger Panel hier hun mening over gegeven.

Lees het hele onderzoek op de website van het Sociaal Planbureau Groningen of dowload de PDF-versie van het onderzoek.

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie