Noordelijk Congres Democratic Challenge

  • Waar: Veengang 1, 8431 NJ Oosterwolde
  • Locatie: Voormalig Rabobankgebouw
  • Wanneer: 26 januari 2017
  • Tijdstip: 15 30 tot 21 00

Voorbij bureaucratische knelpunten!

Jij bent er toch ook bij?

Waar: In een leegstaand bankgebouw op de grens van de drie noordelijke provincies
Voormalig Rabobankgebouw, Veengang 1, 8431 NJ Oosterwolde. Parkeren kan op het parkeerdek van het gebouw of bij de omliggende gebouwen

Wanneer: Donderdag 26 januari 2017 van 16.00 – 21.00 uur

Kosten: Medewerkers van een gemeente, organisatie of instelling wordt achteraf € 45,- in rekening gebracht. Voor initiatiefnemers, van de bij ons bekende, (bewoners-) initiatieven is dit niet van toepassing.


Aanmelden kan via de website van CMO STAMM. Het maximum aantal deelnemers is 150, dus wees er snel bij.


Voor wie
Het NCDC is een congres voor burgerinitiatiefnemers, mensen met goede ideeën, vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Aanleiding
In deze tijd van herziening van het sociale domein zijn inwoners en gemeenten, al dan niet ingegeven door bezuinigingen, op zoek naar goede manieren om publieke taken en maatschappelijke verantwoordelijkheden in te vullen. Het lokale bestuur doet daarmee een groter beroep op de inwoners. Dat creëert nieuwe verhoudingen tussen beide groepen. Welke gevolgen heeft dat?

Keynote speaker Job Cohen
Job Cohen, onder meer oud-burgemeester van Amsterdam, was degene die actief optrad tegen de tweedeling in de samenleving. Tegenwoordig is hij hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden. In dat verband houdt hij zich onder meer bezig met de lokale democratie. Zijn oratie ging over "De vierde D". Cohen hield een pleidooi om de lokale - en provinciale - democratie te versterken, dit wordt in de wandelgangen inmiddels een G1000 genoemd.


Wat gaan we doen
De namiddag en avond staan vijf uur lang in het teken van Democratic Challenge en de praktische voorbeelden die we daarvan al hebben in het Noorden. Nadat Job Cohen ons een spiegel van het heden en de toekomst voorgehouden heeft, willen we de noordelijke kennis delen en je inspireren met experimenten en mooie initiatieven die de andere vormen van democratie laten zien. We zien de werkelijkheid en de schurende elementen in beleid en praktijk.

De onderwerpen die in de vorm van interactieve deelsessies aan bod komen zijn:
• Burgerplanvorming;
• Verdienmodellen;
• Nieuwe democratische vorm van dorpen;
• Ooststellingwerffonds en Marum/De Wilp: ophalen initiatieven;
• Maatschappelijk aanbesteden;
• Experiment duurzaam beschermde dorpsgezichten;
• Democratie van de toekomst en de rol van de gemeenteraden.

Aan het begin van de avond schuift u aan bij het ‘Diner Pensant’ waar u, naast een heerlijke maaltijd, de methodiek van de G1000 voorgeschoteld krijgt.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie