Ouderenfonds Pronkjewail

Vanaf april start het programma ‘Een Leven Lang Kunst’. Dit programma richt zich zowel op professionele instellingen als op plussers en werkt vanuit de gedachte dat meedoen aan kunst en cultuur een belangrijk positief effect heeft op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Om deze participatie te stimuleren, ontwikkelen instellingen en plussers in stad en provincie, een duurzaam kunst- en cultuuraanbod voor ouderen. Het nieuwe ouderenfonds Pronkjewail, de actiemaand Kunst op Stee en het festival ‘De Kunst van het ouder worden’ maken dit onder andere de komende jaren mogelijk. Via www.eenlevenlangkunst.nl

kan iedereen de activiteiten volgen en meedoen ”.

Ouderenfonds Pronkjewail

Soms hebben goede ideeën een steuntje in de rug nodig. Met het Pronkjewail Fonds wil 'Een leven lang kunst' dat steuntje geven aan ideeën en initiatieven die ouderen in Groningen laten participeren door middel van kunst en cultuur. Het fonds zal zowel aanvragen van particulieren en professionals uit zorg, welzijn en cultuur in behandeling nemen. Alle aanvragen worden beoordeeld door een commissie deskundigen, de beoordelingsadviescommissie. De leden uit deze commissie zijn allemaal zelf plussers en hebben een achtergrond in zowel de kunsten, zorg en welzijn en zijn een voorbeeld van healthy ageing.

De eerste deadline voor een aanvraag bij het Pronkjewail Fonds is 1 mei 2017 om 17.00.

Op 29 mei is er een eerste pitch-moment waar de aanvraag kan worden toegelicht bij de beoordelingsadviescommissie. De aanvragers krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de Kunstraad Groningen.

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie