Publicatie: De dorpse doe-democratie

In deze publicatie onderscheidt het Sociaal Cultureel Planbureau dorpsbewoners op basis van de binding die zij hebben met het dorp waar zij wonen. Van een deel van de bewoners speelt het leven zich grotendeels af binnen het dorp; een ander deel combineert het dorpsleven met een druk leven buiten het dorp. Weer anderen hebben weinig op met het dorpsleven, maar zijn wel sterk gehecht aan het omringende landschap. Van de zeven verschillende groepen bewoners die het Sociaal Cultureel Planbureau onderscheiden, gaan ze vervolgens na hoe die aankijken tegen het dorp. Hoe ervaren zij de leefbaarheid? En wat vinden zij belangrijk voor een leefbaar dorp? Voor welke organisaties en doelen zetten zij zich in? En hoe kijken zij aan tegen de initiatieven van medebewoners, de dorpsraad en de gemeente?

 

Klik voor meer informatie over de publicatie en de publicatie zelf op de volgende klink: Publicatie De Dorpse Doe-democratie.

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie