Regeling Regionale en Innovatieve Projecten

Om de komende jaren gericht te kunnen investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen worden, een duidelijke meerwaarde hebben voor de Regio Groningen-Assen en een sterk innovatief karakter kennen is in de actualisatie Regiovisie de regeling Regionale Projecten en Innovatieve Projecten geïntroduceerd. Tot en met 2020 is hiervoor in totaal een budget van € 12 miljoen beschikbaar. Belangrijk onderdeel van de beoordeling van de aanvragen is een korte en krachtige pitch aan de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit vijf leden vanuit de invalshoeken: onderwijs, ondernemerschap, overheid en ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels zijn er vier pitchronden geweest. Aan 24 projecten is ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld.

impressie gebiedscooperatie westerkwartier

Innovatie

Kern is dat elke innovatie ontstaat vanuit een idee. De Regio Groningen-Assen wil goede ideeën graag een stap verder brengen zodat ons gebied nog mooier, sterker en krachtiger wordt. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage gelden een aantal spelregels. Zo moet het idee aansluiten bij één of meer van onze speerpunten. Bij het beoordelen van de initiatieven gelden vijf criteria: urgentie, regionaal, samenwerking, innovatie en duurzaamheid.  Er zijn twee momenten per jaar wanneer de projecten kunnen worden ingediend. De deadline voor de volgende ronde is 15 mei 2017. Neem contact op met het Regiobureau voor meer informatie of download Beoordelingskader Regionale & Innovatieve Projecten.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie