Steeds meer zorgcoöperaties in Groningen en Drenthe

Sinds 2011 komen steeds meer burgers in beweging. Zij organiseren zelf nieuwe vormen van wonen-en-zorg of klussendiensten. Dit gebeurt vooral op het platteland, omdat daar als eerste ook de voorzieningen verdwijnen als gevolg van krimp. Ook zien we dat in de aardbevingsgebieden veel inwoners zelf het initiatief nemen.

De kaart geeft een inventarisatie van bekende initiatieven waarbij burgers zorg, wonen en diensten organiseren. Soms samen met zorgaanbieders of bedrijven, soms zelfstandig als coöperatie. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie