Subsidie Bewonersinitiatieven Zorg

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat de zorg in de provincie verbetert? Een initiatief dat mensen in staat stelt de zorg voor elkaar goed op te pakken? Dan kan u wellicht gebruik maken van deze subsidie. 

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. De provincie beoordeelt de aanvragen iedere maand.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage voor een project is 20.000 euro.

Voor wie

Deze subsidie is voor bewoners.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden. We geven hier een korte uitleg. De uitgebreide voorwaarden kunt u lezen in de officiële regeling (die juridisch leidend is), onder Relevante documenten.

 • Het gaat om een kleinschalig, informeel plan dat de zorg in uw omgeving verbetert
 • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners
 • U heeft het plan besproken met gemeente en professionals in de zorg
 • Het project komt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op gebied van zorg in de regio ten goede
 • Het plan past binnen eventuele regionale zorgvisie(s)
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren

  De subsidie is niet voor:
 • exploitatiekosten en kosten voor regulier onderhoud
 • afbetaling van schulden en regulier onderhoud
 • structurele personele kosten 
 • grote restauraties aan gebouwen, (kleine projecten, waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid, zijn bespreekbaar)

Relevante documenten

Addendum Zorg Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid (PDF PDF-bestand, 615 KB)

Procedure

1. U bespreekt uw project

Bespreek uw projectvoorstel eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of deze subsidie geschikt is voor uw project. U kunt daarvoor een afspraak maken via ons subsidieadviesloket:

telefoon: 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2. U doet een aanvraag

U kunt uw subsidie online aanvragen. 

3. De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. U hoort binnen 12 weken of de subsidie is toegekend.

4. De provincie controleert en betaalt uit

Als we de volledige aanvraag ontvangen hebben, nemen we een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Vervolgens maken we het geld zo snel mogelijk aan u over.  
 
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken nadat u antwoord heeft gekregen, bezwaar indienen. Meer daarover bij 'Bezwaar en beroep'.

5. U legt verantwoording af

De provincie vraagt u na afloop hoe het project is verlopen. Dat kan met de zogenaamde 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'.

Als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd, kan de provincie de subsidie intrekken. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met het subsidieadviesloket:

telefoon 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

Bewonersinitiatieven zorg (subsidie)

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat de zorg in de provincie verbetert? Een initiatief dat mensen in staat stelt de zorg voor elkaar goed op te pakken? Dan kan u wellicht gebruik maken van deze subsidie. 

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. We beoordelen de aanvragen iedere maand.

Maximale bijdrage

De maximale bijdrage voor een project is 20.000 euro.

Voor wie

Deze subsidie is voor bewoners.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden een aantal voorwaarden. We geven hier een korte uitleg. De uitgebreide voorwaarden kunt u lezen in de officiële regeling (die juridisch leidend is), onder Relevante documenten.

 • Het gaat om een kleinschalig, informeel plan dat de zorg in uw omgeving verbetert
 • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners
 • U heeft het plan besproken met gemeente en professionals in de zorg
 • Het project komt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op gebied van zorg in de regio ten goede
 • Het plan past binnen eventuele regionale zorgvisie(s)
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren

  De subsidie is niet voor:
 • exploitatiekosten en kosten voor regulier onderhoud
 • afbetaling van schulden en regulier onderhoud
 • structurele personele kosten 
 • grote restauraties aan gebouwen, (kleine projecten, waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid, zijn bespreekbaar)

Relevante documenten

Addendum Zorg Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid (PDF PDF-bestand, 615 KB)

Procedure

1. U bespreekt uw project

Bespreek uw projectvoorstel eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of deze subsidie geschikt is voor uw project. U kunt daarvoor een afspraak maken via ons subsidieadviesloket:

telefoon: 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2. U doet een aanvraag

U kunt uw subsidie online aanvragen. Het formulier is hier vanaf 20 oktober te vinden.

3. De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. U hoort binnen 12 weken of de subsidie is toegekend.

4. De provincie controleert en betaalt uit

Als we de volledige aanvraag ontvangen hebben, nemen we een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Vervolgens maken we het geld zo snel mogelijk aan u over.  
 
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken nadat u antwoord heeft gekregen, bezwaar indienen. Meer daarover bij 'Bezwaar en beroep'.

5. U legt verantwoording af

Wij vragen u na afloop hoe het project is verlopen. Dat kan met de zogenaamde 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'.

Als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd, kunnen we de subsidie intrekken. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie contact op met ons subsidieadviesloket:

telefoon 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie