Subsidie voor bewonersinitiatieven

De Provincie Groningen heeft te kennen gegeven dat het budget voor bewonersinitiatieven vanuit de Provincie Groningen voor de rest van het jaar is uitgeput. Vanaf 1 januari 2018 kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie