Subsidie voor bewonersinitiatieven Provinvie Groningen

Heb je als inwoner of groep inwoners een initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kun je misschien gebruikmaken van de subsidie ‘bewonersinitiatieven’ van de provincie Groningen!

 

Kijk voor informatie op de website van de Provincie Groningen. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie