Ideeenbank op Let's Gro

  • Waar: Hoek Grote Markt / Poelestraat
  • Locatie: Groningen, Let's Gro Hoofdkwartier
  • Wanneer: 10 november 2016
  • Tijdstip: 09 30 tot 11 00

Leer hoe je in 1,5 uur tijd een innovatief idee kunt ontwikkelen en ontwerp ondertussen met een groep stakeholders, creatievelingen, studenten, bewoners en het publiek een concrete oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk.

De Nederlandse zorgstructuur is sterk aan het veranderen, en dat heeft ook een ruimtelijke impact. In een toekomst waarin mensen langer thuis blijven wonen, ook als ze afhankelijk worden van zorg en ondersteuning, is een andere inrichting van zowel woningen als wijken nodig. Niet alleen ouderen, maar ook andere generaties wonen steeds vaker alleen en zoeken naar verbondenheid. Er is daarom vraag naar innovatieve en uitvoerbare ruimtelijke concepten, waarbij aandacht is voor het sociale aspect van de leefomgeving.

Tijdens Let’s Gro gaat de Ideeënbank Groningen graag met bezoekers aan de slag met zo’n innovatief concept. Je wordt uitgedaagd om samen nieuwe woonvormen te bedenken voor de stad van de toekomst.

De Ideeënbank Groningen ondersteunt bewonersinitiatieven in de Provincie Groningen. Zij weten als geen ander hoe veel goede ideeën er te vinden zijn bij de bewoners. Die ideeën brengen ze tijdens de ontwerpsessie samen met de kennis van experts zodat vernieuwende oplossingen ontstaan. Daarvoor hebben ze jouw denkkracht nodig. Dus kom ontwerp mee aan het wonen van de toekomst!

 Houd  de website van Let's Gro 2016 en onze eigen website en Facebookpagina in de gaten! 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie