Vooraankondiging Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling

  • Waar: Abe Lenstra Stadion
  • Locatie: Heerenveen
  • Wanneer: 2 juni 2016
  • Tijdstip: 09 15 tot 17 00

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst kwalitatief goede, toekomstbestendige en bereikbare voorzieningen zijn, die passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Niet overal kan alles meer. Dit onderwerp speelt in meerdere regio’s in ons land. Ook in de Friese krimpregio en anticipeerregio’s is of gaat men aan de slag met keuzes over voorzieningen. Ondertussen zien we in heel Nederland dat er vanuit de bevolking, “de Mienskip” op z’n Fries, prachtige initiatieven ontstaan om bijvoorbeeld een zwembad over te nemen en te exploiteren, of een kroeg te verkopen aan het dorp. Deze initiatieven passen niet altijd bij de keuzes die vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling worden gemaakt. Hoe gaan we hiermee om? Tijdens de landelijke conferentie bevolkingsdaling staat dit thema centraal.

’s Morgens In het ochtendprogramma gaan minister Stef Blok en de Friese gedeputeerde Johannes Kramer met elkaar in gesprek over het spreiden van voorzieningen. Dit, nadat zij eerst de aftrap van de conferentie doen vanaf de middenstip! Oud-voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden, Henk Kroes, kan als geen ander vertellen over de organisatiekracht in Fryslân, waarbij je toch het hoofd koel moet houden als voorzitter. Bettina Bock, Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor NoordNederland, schetst een beeld van bewonersinitiatieven als onderdeel van sociale innovatie in Nederland en elders in Europa. Zij geeft haar wetenschappelijke visie op het spanningsveld tussen keuzes van bovenaf en initiatieven van onderop.

‘s Middags Met bussen gaan we op excursie naar de verschillende windstreken in Fryslân om projecten te bezoeken die het thema raken. Hierbij komt, naast een Fries voorbeeld, ook steeds een voorbeeld uit een andere krimp/ anticipeerregio aan de orde. 

De landelijke conferentie bevolkingsdaling 2016 wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Fryslân en het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie