VPRO Meetup over Jos de Blok in Groningen

 


De tijd, dat je voor alle hulp, je richtte tot de overheid is tanende. We zullen het meer en meer ‘zelf weer gaan doen’. De één ziet het als een bezuiniging, de ander als een uitdaging, waarbij hijzelf de regie weer meer in handen krijgt. Hoe dan ook, de transformatie begint langzaam vorm te krijgen. Jos de Blok gooide met Buurtzorg een steen in de vijver, door bureaucratisering en management ter discussie te stellen. Intussen, is naast zorg, ook een gezonde en aantrekkelijke wijk, iets waar we ons als burger drukker over maken.
Er veranderd al veel.


Verschillende nieuwe instrumenten en initiatieven worden door lokale overheden losgelaten in de wijken. In Groningen, is recent de eerste coöperatieve wijkraad gestart in de Oosterparkwijk. In de Korrewegwijk, is na een succesvolle G100 vorig jaar, inmiddels het platform ‘Goeie Buurt’ van start gegaan. De gemeente heeft laten weten, de Right to Challence als een instrument te zien, waarmee de burger hen uitdagen kan.  Burgers, voelen ook steeds meer, dat ze in actie moeten komen, in de provincie rond de aardbevingen en in de Noorderplantsoenwijk bij een dreiging dat er een bomenkap gaat plaatsvinden.


Burgers beginnen zich te roeren. Tijd dus om de Tegenlicht uitzending van Jos de Blok aan te grijpen en een Vpro Meetup te organiseren. Gewoon tijd om weer eens met elkaar in gesprek te gaan over al deze nieuwe ontwikkelingen. Zoals u van ons gewend bent, wordt het weer een avond waarin we op ongedwongen wijze met elkaar in gesprek gaan.

Als inleiders hebben we twee interessante sprekers;
Patrick Kampherbeek Hij zal iets vertellen over zijn project de Verenigbare club (http://deverenigbareclub.nl/2016/05/31/wat-bezielt-patrick-kampherbeek/)
Nepthis Brandsma zal iets vertellen over de G100 in de Korrewegwijk.
De Poort is onze gastheer en heeft de accommodatie beschikbaar gesteld.

Aanvang;

19.00 h. Uitzending Jos de Blok terugkijken
20.00 h. Start Meetup
21.30 h. Einde

entree en koffie is gratis.
Opgeven (graag) via G100oranjewijk@outlook.com

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie