Waddenfonds ondersteunt lokale innovaties

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat doen we met financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied, die bijdragen aan het realiseren van onze (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project. Daarbij zien we graag dat partijen met elkaar samenwerken.

OPENSTAANDE REGELING

Budget Lokale Innovaties (BLI),  voor kleinschalige innovatieve projecten.
Indieningstermijn: 18 juni 2018 t/m 13 december 2019 (tot 13.00 uur).
Beschikbaar budget: € 1.000.000,--.
Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie