Werken met Zorg over duurzame verdienmodellen

Lub Snijder, initiatiefnemer van het mooie initiatief Werken met Zorg vertelt Maud Diemer op welke wijze zij hun toekomst borgen met duurzame financieringsmodellen.

 

 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie