Workshop: Aan de slag met je eigen verdienmodel!

  • Waar: Ontmoetingscentrum “De Kiepe” Meidoornlaan 88
  • Locatie: Nieuwe Pekela
  • Wanneer: 6 april 2016
  • Tijdstip: 20 00 tot 21 30

De belangrijkste opbrengst van veel initiatieven is dat er iets gedaan wordt (actie) en trots op wat men samen bereikt heeft. Daarnaast is ontmoeting ook een belangrijke opbrengst. Om dit te bereiken zijn veel bewonersinitiatieven op zoek naar geld. Om een initiatief op te starten én daarna ook om er mee door te gaan. Voor bewonersinitiatieven, die ambitie hebben voor continuïteit en groei, is een verdienmodel belangrijk. Dus: slim financieren, inkomsten vergroten en kosten verlagen. Maar, hoe doe je dat? Welk verdienmodel past bij jouw idee of initiatief? Leg een basis voor het opzetten van een eigen verdienmodel tijdens deze workshop van de Ideeënbank.

 

Voor wie:        Dorpsbedrijven en initiatiefnemers in dorpen en wijken

Aantal:            Max. 25 deelnemers

Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, deelname is geheel gratis! 

 

Opzet programma

  • Opening Ideeënbank (Esther Rodenburg, Ideeënmakelaar Provincie Groningen)
  • Inspiratie en achtergrond verdienmodellen (Jan van der Bij, adviseur CMO STAMM)
  • Aan de slag met je eigen verdienmodel (in groepjes onder begeleiding van een adviseur)
  • Inzichten delen en verbinden

 

Aanmelden

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar i.holman@cmostamm.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie