Workshop: Aan de slag met je eigen verdienmodel in Aduard!

  • Waar: MFC de Meeden
  • Locatie: Aduard
  • Wanneer: 22 juni 2016
  • Tijdstip: 18 00 tot 21 00

let op! Omdat er veel interesse was voor de workshop van 22 juni in Aduard is de workshop van 1 juni in Losdorp met die van Aduard gecombineerd tot een grotere. Er is nog mogelijkheid om u aan te melden!

 

De belangrijkste opbrengst van veel initiatieven is dat er iets gedaan wordt (actie) en trots op wat men samen bereikt heeft. Daarnaast is ontmoeting ook een belangrijke opbrengst. Om dit te bereiken zijn veel bewonersinitiatieven op zoek naar geld. Om een initiatief op te starten én daarna ook om er mee door te gaan. Voor bewonersinitiatieven, die ambitie hebben voor continuïteit en groei, is een verdienmodel belangrijk. Dus: slim financieren, inkomsten vergroten en kosten verlagen. Maar, hoe doe je dat? Welk verdienmodel past bij jouw idee of initiatief? Leg een basis voor het opzetten van een eigen verdienmodel tijdens deze workshop van de Ideeënbank.

Voor wie:        Dorpsbedrijven en initiatiefnemers in dorpen en wijken

Aantal:            Max. 25 deelnemers

Diner:              Er is soep en broodjes!

Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, deelname is geheel gratis! 

 

Opzet programma

  • Opening Ideeënbank ( Ideeënmakelaar Provincie Groningen)
  • Inspiratie en achtergrond verdienmodellen (Jan van der Bij, adviseur CMO STAMM)
  • In gesprek met een van de adviseurs van de Ideeenbank over uw eigen initiatief
  • Inzichten delen en verbinden

 

Aanmelden

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar i.holman@cmostamm.nl, met daarin de vermelding van de namen van de personen die willen deelnemen en de organisatie of het initiatief waar u vertegenwoordiger van bent.

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie