zondag 22 mei - BuurtBankjesDag!

Een fijne buurt begint op De BuurtBankjesDag! Op zondag 22 mei zet heel Nederland een bankje buiten om eens gezellig bij te kletsen met de buurt. Meedoen is gratis & simpel. Check www.buurtbankjes.nl, meld je aan en leer je buren kennen! Of check op die pagina waar al Buurtbankjes bij jou in de buurt staan, en zoek er eentje op!

Buurtgenoten zitten samen op bankjes tijdens Buurtbankjesdag

Waarom Buurtbankjes?
De sociale cohesie in Nederlandse buurten neemt af. BuurtBankjes moedigt buurtbewoners aan om de publieke ruimte voor hun huis in te richten als permanente ontmoetingsplaats. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 84% van de mensen die de stoep als verlengstuk van hun huis gebruikt een sterkere band met hun buren heeft. Zo versterken we samen de sociale cohesie, dringen we eenzaamheid verder terug, verminderen we de ongelijkheid en stimuleren we actief burgerschap.

De stoep als ontmoetingsplek
80% van het informeel contact tussen buurtgenoten vindt plaats in de ruimte tussen woning en straat, die grotendeels uit de stoep bestaat. Mensen die de stoep gebruiken, door bijvoorbeeld op een bankje te zitten, hebben veel vaker contact met hun buurtgenoten. Zo stijgt het aantal (geplande) afspraken met buurtgenoten van 16% naar maar liefst 62%!

Samenwerken?
BuurtBankjes gelooft in verbinding en werkt daarom intensief samen met sociale organisaties, gemeenten en BuurtBankjeshosts in binnen- en buitenland. Samenwerkingen hebben als doel de verschillende doelgroepen te bereiken en enthousiasmeren. Ben je geïnteresseerd om met jouw initiatief samen te werken? Hou je van onverwachte ontmoetingen en mensen bij elkaar brengen? Wil je wat bijdragen aan de buurt?

Neem dan contact met de initiatiefnemers van Buurtbankjes op via contact@buurtbankjes.nl

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie