Veel gestelde vragen

Maak gebruik van de kennis die er al is!

Op deze website vind je heel veel nuttige informatie. Hoe pak je een project aan? Hoe organiseer je de fondsenwerving? Wat zijn de juiste adressen om bij aan te kloppen? Wat zijn de problemen waar eerdere initiatiefnemers tegenaan liepen? Allemaal handige tips als je zelf een soortgelijk project van de grond wilt krijgen. Waarom zou je zelf het wiel uitvinden als iemand anders dat al voor je gedaan heeft? 

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze ideeënmakelaars

Goed bewonersidee?

 • Hoe kan ik vrijwilligers vinden en hoe vinden zij mij?

  Voor veel initiatieven zijn vele handen nodig. Vaak zijn die al aanwezig bij de betrokken initiatiefnemers, maar soms wil een initiatief groeien of is er behoefte aan iemand met specifieke passie of kennis. In dat geval kan een initiatief gebruik maken van www.vrijwilligersgroningen.nl

  VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures uit een complete provincie te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken samen om de website gebruiksvriendelijk en goed werkbaar te houden, en beheren allemaal hun eigen database, waar plaatselijke organisaties en bewoners bij ingeschreven staan.

  In totaal staan ruim 2000 organisaties bij de vrijwilligersvacaturebank ingeschreven, die samen ruim 2300 vacatures op de website hebben staan. Daarnaast staan er circa 650 anonieme vrijwilligersprofielen op VrijwilligersGroningen, waar organisaties die ingeschreven staan op kunnen reageren.

  Bemiddelende rol

  Een deel van de steunpunten speelt een bemiddelende rol tussen organisaties en nieuwe vrijwilligers. Wie interesse heeft in een vacature, kan hier via het steunpunt op reageren. Het steunpunt overlegt met beide partijen en legt vervolgens contact tussen de organisatie en de vrijwilliger.

  Bij vacatures waar niet voor wordt bemiddeld staan alle contactgegevens van de desbetreffende organisatie erbij vermeld. Wie interesse heeft in dat vrijwilligerswerk kan rechtstreeks met de organisatie contact opnemen om te kijken of er een klik is.

  Deze website is tot stand gekomen in opdracht van en gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeente Groningen.

  Ga hier naar www.vrijwilligersgroningen.nl

 • Ik heb een initiatief op het gebied van energie. Wie helpt mij verder?

  Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen lokaal aan de slag. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog. Maar waar te beginnen?

  Het Servicepunt is hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. Ze bieden gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar je tegenaan loopt en helpen bij het vinden van financiën en de juiste partners. 

  Daarnaast organiseren ze met hun partners diverse bijeenkomsten, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. Dit gaat over thema’s zoals ledenwerving en financieringsconstructies en ervaringen uitwisselen met andere initiatieven.

  Kijk voor meer informatie op  de website

 • Wat houdt een dorpsvisie in en wat zijn goede voorbeelden?

  De dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van dorpsbelangen, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid. Alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners en dorpsorganisaties worden op papier gezet. Hierbij hoort ook een praktisch plan van aanpak. 

  Een goed voorbeeld van een uitgewerkte dorpsvisies  is Project 2034 in Ulrum

  Heb je hulp nodig bij het maken van een dorpsvisie? Neem contact op met onze Ideeënmakelaars.

 • Hoe schrijf ik een projectplan voor mijn bewonersinitiatief?

  Als je een projectplan wilt schrijven voor je initiatief, is het handig om deze onderdelen te beschrijven in het plan:

  • de achtergrond / inleiding (de context waarin het project zich bevindt en de aanleiding om het project te starten)
  • de projectdefinitie (de projectdoelstellingen, het bereik (de scope) en de afbakening,
  • de belangrijkste projectresultaten, de randvoorwaarden en de relatie met andere projecten
  • de kwaliteitsverwachtingen
  • een tijdspad
  • eventueel onderkende risico’s

   

   

   

   

Samenwerkingsvormen

 • Kan ik meer informatie krijgen over hoe coöperaties precies werken?

  We hebben 5 goede voorbeelden voor je gebundeld, samen met een 5- stappenplan voor het opzetten van coöperatie. De 5 stappen zijn niet alleen geschikt voor het opzetten van coöperaties, maar eigenlijk voor alle initiatieven en ideeën. 

  De bundel is verkrijgbaar bij de Ideeënbank, maar ook online te lezen.

   

   

   

   

   

   

 • Ons zwembad wordt gesloten, hoe kunnen we deze overnemen?

  Een manier om een zwembad toch nog open te houden is om er een wijkonderneming (ook wel bewonersbedrijf ) van te maken.  Ditinformatieblad bespreekt de startfase van de overname van eigendom, beheer en exploitatie van een zwemvoorziening.

  Op de Ideeënbank website vind je ook  twee goede voorbeelden van zwembaden die door de wijk of het dorp werden overgenomen: Zwembad Scharlakenhof in Haren en Zwembad Electra in Lauwerszijl. Je kunt gebruik maken van hun kennis en ervaring door op de links te klikken en contact met hen op te nemen!

   

 • Hoe zet ik een wooncoöperatie op?

  In dit handige stappenplan lees je waar je  aan moet denken bij het opzetten van een (woon)coöperatie.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Zijn er goede voorbeelden van zorgcoöperaties in Groningen?

  Een mooi voorbeeld is Klooster & Buren in Kloosterburen (gemeente De Marne)

  De ontwikkeling van de (zorg)coöperatie Klooster & Buren is in gang gezet door stichting SintJanSintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen zoals krimp. In juli 2015 is coöperatie opgericht en ze telt inmiddels zo'n 180 leden uit Kloosterburen en de omliggende dorpen.

  De voordelen van Zorgcoöperatie Klooster & Buren:

  • alle inwoners (ook niet-Kloosterbuurders) kunnen lid worden
  • leden bepalen het beleid
  • leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
  • open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
  • maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
  • inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
  • leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

   

 • Ik wil een energiecoöperatie opzetten. Waar moet ik beginnen?

  Een goede plek om te beginnen is bij de Groninger Energie Koepel (Grek) 

  De Groninger Energie Koepel helpt bij het opstarten en uitvoeren van duurzaamheids- en energieprojecten. Het eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam maakt het mogelijk dat winsten terugvloeien naar de gemeenschap.

Financiële vragen

Deze website

 • Hoe kan ik een idee of initiatief op de site plaatsen?

   Klik op de button ‘STUUR EEN PROJECT IN’ en vul het format in.

  De ideeënmakelaar hoort of leest graag je  idee. Aan de hand van onze criteria worden de ingezonden initiatieven gescreend. Na redactie door de Ideeënbank wordt jouw project op de website geplaatst. Let op, het plaatsen duurt dus even en uw project is daarom niet meteen op de website te zien. 

   

   

 • Wat is een bewonersinitiatief?

  Een bewonersinitiatief is een collectieve activiteit van burgers die zich richt op het verbeteren van de buurt of het dorp. Het is een plan om het dorp, de buurt en/of straat gezelliger, sportiever, groener, schoner en veiliger te maken.

  Samen met andere bewoners en/of ondernemers wordt het idee uitgewerkt. Bewoners regelen zelf de uitvoering en het beheer. Ze bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat gaan bereiken en wanneer ze dat doen.

 • Aan welke criteria voldoen ideeën op deze website?

  Om ideeën op de website van de Ideeënbank  aan te melden gelden de volgende criteria: 

  1. Het idee is maatschappelijk relevant voor het dorp, de wijk of stad.

  2. Het  idee bevordert de leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad.

  3. Het idee is bedoeld voor een grotere groep mensen (dus niet voor één persoon).

  4. Het idee wordt door inwoners gezamenlijk opgezet en uitgevoerd.

  5. Het idee staat los van elke geloofsovertuiging.

  6. Het idee is voor inwoners, initiatiefnemers, deelnemers geen hoofdbron van inkomsten.

  7. Het idee bevindt zich in de provincie Groningen.

Wet en regelgeving

 • Aan welke criteria voldoen ideeën op deze website?

  Om uw ideeën op de website www.ideeenbankgroningen aan te melden gelden de volgende criteria:  

  • Zijn maatschappelijk relevant voor het dorp, de wijk of stad.
  • Bevorderen de leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad.
  • Zijn bedoeld voor een grotere groep mensen (dus niet voor één persoon).
  • Worden door inwoners gezamenlijk opgezet en uitgevoerd.
  • Zijn vernieuwend. Dat wil zeggen: het idee mag niet veel lijken op al bestaande voorzieningen in het dorp, de wijk of de stad.
  • Staan los van elke geloofsovertuiging.
  • Zijn voor inwoners, initiatiefnemers, deelnemers geen hoofdbron van inkomsten.
  • Bevinden zich in de provincie Groningen.
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie