Waaraan voldoen de ideeën van de ideeënbank Groningen

Om ideeën op de website van de Ideeënbank  aan te melden gelden de volgende criteria: 

1. Het idee is maatschappelijk relevant voor het dorp, de wijk of stad.

2. Het  idee bevordert de leefbaarheid in het dorp, de wijk of de stad.

3. Het idee is bedoeld voor een grotere groep mensen (dus niet voor één persoon).

4. Het idee wordt door inwoners gezamenlijk opgezet en uitgevoerd.

5. Het idee staat los van elke geloofsovertuiging.

6. Het idee is voor inwoners, initiatiefnemers, deelnemers geen hoofdbron van inkomsten.

7. Het idee bevindt zich in de provincie Groningen.

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie