Uitleg over een bewonersinitiatief

Een bewonersinitiatief is een collectieve activiteit van burgers die zich richt op het verbeteren van de buurt of het dorp. Het is een plan om het dorp, de buurt en/of straat gezelliger, sportiever, groener, schoner en veiliger te maken.

Samen met andere bewoners en/of ondernemers wordt het idee uitgewerkt. Bewoners regelen zelf de uitvoering en het beheer. Ze bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat gaan bereiken en wanneer ze dat doen.

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie