Subsidiegevers in beeld

Bij de Ideeënbank kun je geen subsidie aanvragen, wel hebben we informatie over subsidie verstrekkers. Zo kun je voor lokale initiatieven contact opnemen met het Loket Levende Dorpen en voor initiatieven in het aardbevingsgebied met het Loket Leefbaarheid.

Veel gemeenten of de Provincie Groningen hebben ook eigen budgetten om subsidies te verstrekken, zoals het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de Provinvcie. Ook zijn er regelmatig wedstrijden voor burgerinitiatieven waar geldprijzen mee te winnen zijn. Houd hiervoor onder andere onze actualiteitenpagina in de gaten.

 

 

 

 

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie