Goed bewonersidee?

 • Hoe kan ik vrijwilligers vinden en hoe vinden zij mij?

  Voor veel initiatieven zijn vele handen nodig. Vaak zijn die al aanwezig bij de betrokken initiatiefnemers, maar soms wil een initiatief groeien of is er behoefte aan iemand met specifieke passie of kennis. In dat geval kan een initiatief gebruik maken van www.vrijwilligersgroningen.nl

  VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures uit een complete provincie te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken samen om de website gebruiksvriendelijk en goed werkbaar te houden, en beheren allemaal hun eigen database, waar plaatselijke organisaties en bewoners bij ingeschreven staan.

  In totaal staan ruim 2000 organisaties bij de vrijwilligersvacaturebank ingeschreven, die samen ruim 2300 vacatures op de website hebben staan. Daarnaast staan er circa 650 anonieme vrijwilligersprofielen op VrijwilligersGroningen, waar organisaties die ingeschreven staan op kunnen reageren.

  Bemiddelende rol

  Een deel van de steunpunten speelt een bemiddelende rol tussen organisaties en nieuwe vrijwilligers. Wie interesse heeft in een vacature, kan hier via het steunpunt op reageren. Het steunpunt overlegt met beide partijen en legt vervolgens contact tussen de organisatie en de vrijwilliger.

  Bij vacatures waar niet voor wordt bemiddeld staan alle contactgegevens van de desbetreffende organisatie erbij vermeld. Wie interesse heeft in dat vrijwilligerswerk kan rechtstreeks met de organisatie contact opnemen om te kijken of er een klik is.

  Deze website is tot stand gekomen in opdracht van en gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeente Groningen.

  Ga hier naar www.vrijwilligersgroningen.nl

 • Ik heb een initiatief op het gebied van energie. Wie helpt mij verder?

  Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen lokaal aan de slag. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog. Maar waar te beginnen?

  Het Servicepunt is hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. Ze bieden gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar je tegenaan loopt en helpen bij het vinden van financiën en de juiste partners. 

  Daarnaast organiseren ze met hun partners diverse bijeenkomsten, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. Dit gaat over thema’s zoals ledenwerving en financieringsconstructies en ervaringen uitwisselen met andere initiatieven.

  Kijk voor meer informatie op  de website

 • Wat houdt een dorpsvisie in en wat zijn goede voorbeelden?

  De dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van dorpsbelangen, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid. Alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners en dorpsorganisaties worden op papier gezet. Hierbij hoort ook een praktisch plan van aanpak. 

  Een goed voorbeeld van een uitgewerkte dorpsvisies  is Project 2034 in Ulrum

  Heb je hulp nodig bij het maken van een dorpsvisie? Neem contact op met onze Ideeënmakelaars.

 • Hoe schrijf ik een projectplan voor mijn bewonersinitiatief?

  Als je een projectplan wilt schrijven voor je initiatief, is het handig om deze onderdelen te beschrijven in het plan:

  • de achtergrond / inleiding (de context waarin het project zich bevindt en de aanleiding om het project te starten)
  • de projectdefinitie (de projectdoelstellingen, het bereik (de scope) en de afbakening,
  • de belangrijkste projectresultaten, de randvoorwaarden en de relatie met andere projecten
  • de kwaliteitsverwachtingen
  • een tijdspad
  • eventueel onderkende risico’s

   

   

   

   

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie