Projectplan schrijven voor een goed idee

Als je een projectplan wilt schrijven voor je initiatief, is het handig om deze onderdelen te beschrijven in het plan:

  • de achtergrond / inleiding (de context waarin het project zich bevindt en de aanleiding om het project te starten)
  • de projectdefinitie (de projectdoelstellingen, het bereik (de scope) en de afbakening,
  • de belangrijkste projectresultaten, de randvoorwaarden en de relatie met andere projecten
  • de kwaliteitsverwachtingen
  • een tijdspad
  • eventueel onderkende risico’s

 

 

 

 

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie