Ik heb een initiatief op het gebied van energie. Wie helpt mij verder?

Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen lokaal aan de slag. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog. Maar waar te beginnen?

Het Servicepunt is hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. Ze bieden gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar je tegenaan loopt en helpen bij het vinden van financiën en de juiste partners. 

Daarnaast organiseren ze met hun partners diverse bijeenkomsten, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. Dit gaat over thema’s zoals ledenwerving en financieringsconstructies en ervaringen uitwisselen met andere initiatieven.

Kijk voor meer informatie op  de website

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie