Wat houdt een dorpsvisie in en wat zijn goede voorbeelden?

De dorpsvisie is een rode draad voor het bestuur van dorpsbelangen, dat aangeeft wat er leeft in het dorp, en waarmee de dorpsbelangenorganisatie zich bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid. Alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners en dorpsorganisaties worden op papier gezet. Hierbij hoort ook een praktisch plan van aanpak. 

Een goed voorbeeld van een uitgewerkte dorpsvisies  is Project 2034 in Ulrum

Heb je hulp nodig bij het maken van een dorpsvisie? Neem contact op met onze Ideeënmakelaars.

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie