Zijn er goede voorbeelden van zorgcoöperaties in Groningen?

Een mooi voorbeeld is Klooster & Buren in Kloosterburen (gemeente De Marne)

De ontwikkeling van de (zorg)coöperatie Klooster & Buren is in gang gezet door stichting SintJanSintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen zoals krimp. In juli 2015 is coöperatie opgericht en ze telt inmiddels zo'n 180 leden uit Kloosterburen en de omliggende dorpen.

De voordelen van Zorgcoöperatie Klooster & Buren:

  • alle inwoners (ook niet-Kloosterbuurders) kunnen lid worden
  • leden bepalen het beleid
  • leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
  • open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
  • maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
  • inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
  • leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

 

    De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie