Kennisbank

 

Hier vindt u inspirerende artikelen en tips om van uw bewonersinitatief een succes te maken. Ook presentaties van de informatieavonden die wij regelmatig in de provincie organiseren vindt u hier.

 

Klik op onderstaande onderwerpen  voor het overzicht:

publicaties en actuele discussies

inspirerende websites

methoden

filmmateriaal van initiatieven

 

 • Bewonersinitiatief van onmisbare waarde maar geld blijft knelpunt

  Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die een onmisbare bijdrage leveren aan welzijn, zorg en wonen. Meer dan de helft hiervan kan dit echter niet zonder structurele financiering. Dit is een belangrijke uitkomst van de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen, die is uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), in samenwerking met de daarbij aangesloten regionale netwerken van bewonersinitiatieven en de onderzoeksinstituten Vilans en Movisie.

  Verder lezen
 • Kunnen burgerinitiatieven tegen een stootje?

  In vier gemeenten - Apeldoorn, Nijmegen, Houten en Utrecht - keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek of ze in de coronacrisis overeind blijven.

  Verder lezen
 • Burgerparticipatie in de energietransitie

  Waarom werkt het ene initiatief goed en het andere minder? Platform31 lichtte de werkzame elementen uit de onderzochte Bewoners-voor-bewonersinitiatieven. Zo krijgt de professional en beleidsmaker zicht op wat werkt aan bewonersinitiatieven in de energietransitie, en krijgen actieve bewoners inzicht in waar de kracht van hun initiatief ligt en mogelijk waar nog aan gewerkt kan worden.

  Verder lezen
 • De burgerparticipatiekloof: wat is het en hoe overbruggen we ‘m?

  Van een bewonersinitiatief in een Gronings dorp tot het beïnvloeden van Europese besluitvorming: het belang van burger- en overheidsparticipatie klinkt steeds duidelijker door in de samenleving. Zien we hierbij altijd weer de hoger opgeleide usual suspects verschijnen, of verschilt dit tussen meer lokale dan wel meer landelijke of zelfs globale initiatieven? Kortom, is er sprake van een burgerparticipatiekloof?

  Verder lezen
 • Kennisreeks - Webinars

  We hebben webinars gegeven over thema's die passen bij het verduurzamen van initiatieven zodat deze door kunnen blijven gaan, ook als het even tegenzit. We geven tips over het financieren van een initiatief, hoe je sociale media in kunt zetten voor o.a. meer bekendheid, en over het vinden en binden van vrijwilligers. Gemist? Kijk deze webinars dan nu terug!

  Verder lezen
 • Aan de slag met de coöperatieve samenleving

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bracht Platform31 de huidige positie van burgerinitiatieven met een coöperatieve structuur of andere juridische vorm op de domeinen wonen, zorg en welzijn, energie en veiligheid in kaart. Hoeveel van dergelijke burgerinitiatieven zijn er op de verschillende domeinen, en welke vormen bestaan er? Ook leest u in dit rapport welke obstakels burgerinitiatieven op de diverse terreinen tegenkomen, onder meer in hun contact met de overheid. Daarnaast richtte de verkenning zich op mogelijke oplossingen voor die obstakels.

  Verder lezen
 • Gemeente Groningen – Wijs (Wijk Inzet Jongeren & Studenten)

  WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een project door studenten voor de stad en de Groninger wijken, van Paddepoel tot de Rivierenbuurt, van de Oosterparkwijk tot Vinkhuizen. Studenten en jongeren van verschillende studierichtingen en kennisinstellingen zetten allerlei activiteiten op om de stad en haar wijken mooier, leuker en veiliger te maken. Ze krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht invulling aan te geven, zolang het de leefbaarheid van de stad maar ten goede komt. Studenten gaan dus de stad, mooier, veiliger maken samen met WIJS. WIJS noemt de aangesloten studenten de Avengers (Superhelden die de stad willen verbeteren).

  Verder lezen
 • De grote optrommelactie

  Wat is het? Een interactief spel dat je kan organiseren voor je eigen straat of buurt. Je levert een trommel af aan het begin van de straat. De trommel wordt doorgegeven aan de buren. In deze trommel zitten formuliertjes. Hierop kan men aangeven wat belangrijk is voor de buurt of wijk. Na ongeveer twee weken komt de trommel weer terug op de afgesproken plaats maar nu gevuld met tips, ideeën en contactgegevens van buurtgenoten die misschien wel actief willen worden bij realisatie van hun idee!

  Verder lezen
 • Van polarisatie naar verbinding in buurten

  Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

  Verder lezen
 • 8 werkvormen voor burgerparticipatie

  Hoe betrekt u burgers bij de ontwikkeling van beleid en welke mogelijkheden hebben zij om invloed uit te oefenen? En hoe speelt u in op initiatieven van burgers zelf? Het Sociaal Web verzamelde 8 werkvormen voor burgerparticipatie.

  Verder lezen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie