Kennisbank

 

Hier vindt u inspirerende artikelen en tips om van uw bewonersinitatief een succes te maken. Ook presentaties van de informatieavonden die wij regelmatig in de provincie organiseren vindt u hier.

 

Klik op onderstaande onderwerpen  voor het overzicht:

publicaties en actuele discussies

inspirerende websites

methoden

filmmateriaal van initiatieven

 

 • Gemeente Groningen – Wijs (Wijk Inzet Jongeren & Studenten)

  WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een project door studenten voor de stad en de Groninger wijken, van Paddepoel tot de Rivierenbuurt, van de Oosterparkwijk tot Vinkhuizen. Studenten en jongeren van verschillende studierichtingen en kennisinstellingen zetten allerlei activiteiten op om de stad en haar wijken mooier, leuker en veiliger te maken. Ze krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht invulling aan te geven, zolang het de leefbaarheid van de stad maar ten goede komt. Studenten gaan dus de stad, mooier, veiliger maken samen met WIJS. WIJS noemt de aangesloten studenten de Avengers (Superhelden die de stad willen verbeteren).

  Verder lezen
 • De grote optrommelactie

  Wat is het? Een interactief spel dat je kan organiseren voor je eigen straat of buurt. Je levert een trommel af aan het begin van de straat. De trommel wordt doorgegeven aan de buren. In deze trommel zitten formuliertjes. Hierop kan men aangeven wat belangrijk is voor de buurt of wijk. Na ongeveer twee weken komt de trommel weer terug op de afgesproken plaats maar nu gevuld met tips, ideeën en contactgegevens van buurtgenoten die misschien wel actief willen worden bij realisatie van hun idee!

  Verder lezen
 • 8 werkvormen voor burgerparticipatie

  Hoe betrekt u burgers bij de ontwikkeling van beleid en welke mogelijkheden hebben zij om invloed uit te oefenen? En hoe speelt u in op initiatieven van burgers zelf? Het Sociaal Web verzamelde 8 werkvormen voor burgerparticipatie.

  Verder lezen
 • Video-impressie van de leergang voor ambtenaren 'Overheidsparticipatie met lef'

  Dit is een korte film over de ervaringen van deelnemers, mentoren en de makers met de leergang 'Overheidsparticipatie met lef'. In die leergang ontdekken ambtenaren nieuwe manieren om om te gaan met bewonersinitiatieven. Zef Hemel, van de Nieuwe Wibaut uit Amsterdam, inspireerde de leergang.

  Verder lezen
 • Burgerplanvorming

  Burgerplanvorming is een ‘nieuwe tak van sport’. Door meerdere projecten te doen en hier van te leren ontstaat langzaam maar zeker een duidelijk gezamenlijk beeld. Op basis van de projecten die KNHM al ondersteunt (o.a. Samen naar de A2, Doorwerth, Steenfabriek Montfoort)zijn er wel enkele kenmerken te noemen die telkens terug komen. Deze kenmerken kunnen als globale checklist gebruikt worden bij de beoordeling van nieuwe projecten. Niet meer en niet minder.

  Verder lezen
 • De LSA Buurtrechtenkaart

  De buurtrechtenkaart is door de LSA ontwikkeld om te laten zien welke gemeente op welke manier met buurtrechten aan de slag zijn. Vijf jaar geleden stonden buurtrechten nog nergens op de agenda en nu zijn er al meer dan 125 gemeenten die er op de een of andere manier mee bezig zijn. En dat is goed nieuws!

  Verder lezen
 • Van polarisatie naar verbinding in buurten

  Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie.

  Verder lezen
 • Een verkenning naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven

  Met het afbouwen van de verzorgingsstaat vallen in buurten en wijken steeds meer voorzieningen weg. De verwachtingen en verantwoordelijkheden van burgerinitiatieven lijken hierdoor toe te nemen. Wat belemmert en bevordert, in de ogen van actieve bewoners, de duurzaamheid van deze initiatieven? Uit een verkenning van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Movisie blijkt onder andere dat burgerinitiatieven vaak te weinig tijd krijgen om écht te verankeren.

  Verder lezen
 • Handboek Coöperatief bewonersbedrijf Zo doe je dat!

  In steeds meer gemeenten ontstaan coöperaties waar mensen met een uitkering werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Wat is de meerwaarde van zo’n onderneming en voor wie is het een oplossing? Welke vormen zijn er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

  Verder lezen
 • De vijf grootste valkuilen bij versterken democratie door participatie

  Het vernieuwen van onze democratie is geen doel op zich. Zorgen dat ze inclusief, interactief en weerbaar blijft, is dat wel. De afgelopen jaren was Bart Cosijn bij uiteenlopende projecten rond democratie en participatie betrokken, voornamelijk als gespreksleider en adviseur en één keer als initiatiefnemer, van de Burgertop Amsterdam. Wat heeft hij geleerd? Wat kan sleutelen aan participatie en democratie opleveren? En welke gevaren ziet hij?

  Verder lezen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie