Kennisbank

 

Hier vindt u inspirerende artikelen en tips om van uw bewonersinitatief een succes te maken. Ook presentaties van de informatieavonden die wij regelmatig in de provincie organiseren vindt u hier.

 

Klik op onderstaande onderwerpen  voor het overzicht:

publicaties en actuele discussies

inspirerende websites

methoden

filmmateriaal van initiatieven

 

 • Een verkenning naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven

  Met het afbouwen van de verzorgingsstaat vallen in buurten en wijken steeds meer voorzieningen weg. De verwachtingen en verantwoordelijkheden van burgerinitiatieven lijken hierdoor toe te nemen. Wat belemmert en bevordert, in de ogen van actieve bewoners, de duurzaamheid van deze initiatieven? Uit een verkenning van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en Movisie blijkt onder andere dat burgerinitiatieven vaak te weinig tijd krijgen om écht te verankeren.

  Verder lezen
 • Video-impressie van de leergang voor ambtenaren 'Overheidsparticipatie met lef'

  Dit is een korte film over de ervaringen van deelnemers, mentoren en de makers met de leergang 'Overheidsparticipatie met lef'. In die leergang ontdekken ambtenaren nieuwe manieren om om te gaan met bewonersinitiatieven. Zef Hemel, van de Nieuwe Wibaut uit Amsterdam, inspireerde de leergang.

  Verder lezen
 • Handboek Coöperatief bewonersbedrijf Zo doe je dat!

  In steeds meer gemeenten ontstaan coöperaties waar mensen met een uitkering werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Wat is de meerwaarde van zo’n onderneming en voor wie is het een oplossing? Welke vormen zijn er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

  Verder lezen
 • Burgerplanvorming

  Burgerplanvorming is een ‘nieuwe tak van sport’. Door meerdere projecten te doen en hier van te leren ontstaat langzaam maar zeker een duidelijk gezamenlijk beeld. Op basis van de projecten die KNHM al ondersteunt (o.a. Samen naar de A2, Doorwerth, Steenfabriek Montfoort)zijn er wel enkele kenmerken te noemen die telkens terug komen. Deze kenmerken kunnen als globale checklist gebruikt worden bij de beoordeling van nieuwe projecten. Niet meer en niet minder.

  Verder lezen
 • De vijf grootste valkuilen bij versterken democratie door participatie

  Het vernieuwen van onze democratie is geen doel op zich. Zorgen dat ze inclusief, interactief en weerbaar blijft, is dat wel. De afgelopen jaren was Bart Cosijn bij uiteenlopende projecten rond democratie en participatie betrokken, voornamelijk als gespreksleider en adviseur en één keer als initiatiefnemer, van de Burgertop Amsterdam. Wat heeft hij geleerd? Wat kan sleutelen aan participatie en democratie opleveren? En welke gevaren ziet hij?

  Verder lezen
 • Omgevingswet: laat mooie beloftes niet uitdraaien op teleurstelling!

  Er komt een nieuwe wet die veel mooie beloftes doet, actieve bewoners (verzameld in het LSA) waarschuwen echter dat deze Omgevingswet een grote teleurstelling kan worden. De lokale politiek moet inzetten op een nieuw speelveld voor bewonersinitiatief om te voorkomen dat deze wet averechts gaat werken. Als inwoners echt centraal worden gezet, kunnen de beloftes van de Omgevingswet wél waargemaakt worden.

  Verder lezen
 • De Groningse burger neemt het heft in handen ‘Volgend jaar gaan we bouwen’

  Het broeit op het Groningse platteland. De woede over de aardbevingen en de desinteresse van de NAM en de Haagse politiek zorgen voor een gevoel van urgentie: dorpsbewoners nemen zelf initiatieven die de krimp moeten stoppen.

  Verder lezen
 • De LSA Buurtrechtenkaart

  De buurtrechtenkaart is door de LSA ontwikkeld om te laten zien welke gemeente op welke manier met buurtrechten aan de slag zijn. Vijf jaar geleden stonden buurtrechten nog nergens op de agenda en nu zijn er al meer dan 125 gemeenten die er op de een of andere manier mee bezig zijn. En dat is goed nieuws!

  Verder lezen
 • In 10 stappen voorbereid op de AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

  Verder lezen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie