Kennisbank

 

Hier vindt u inspirerende artikelen en tips om van uw bewonersinitatief een succes te maken. Ook presentaties van de informatieavonden die wij regelmatig in de provincie organiseren vindt u hier.

 

Klik op onderstaande onderwerpen  voor het overzicht:

publicaties en actuele discussies

inspirerende websites

methoden

filmmateriaal van initiatieven

 

 • Weg met die participatieladder?

  Mooi artikel over zeggenschap, inspraak en overheidsparticipatie door Anke Siegers.

  Verder lezen
 • En wéér gaan burgers alles zelf doen

  Volgens onderzoeker Tine de Moor staan we aan het begin van een derde collectievengolf: burgerinitiatieven zonder overheid en de markt. In een mooi interview in het NRC licht zij dat verhaal toe.

  Verder lezen
 • Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

  Sociale Vraagstukken deed onderzoek naar de duurzaamheid van bewonersinitiatieven en de manier waarop het netwerk en de mate van professionalisering een rol spelen in de toekomstbestendigheid van een initiatief.

  Verder lezen
 • Vallen en opstaan bij participatie

  Hoe gaat de overheid samen met alle belanghebbenden de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat zal een proces van vallen en opstaan zijn. Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, vroeg Architectuur Lokaal om een impressie van initiatieven in gemeenten en provincies, waarbij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij het opstellen van hun omgevingsvisie. Het overzicht bevat niet alleen goede voorbeelden, maar ook goede bedoelingen met tegenvallende uitkomsten. Participatie blijkt een bron van misverstanden.

  Verder lezen
 • Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

  Het Instituur voor Maatschappelijke Waarden heeft zich de afgelopen 3 jaar bezig gehouden met de vraag "Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?". Ze hebben een mooi model ontwikkelt wat helpt bij de waardering van een maatschappelijk initiatief.

  Verder lezen
 • Verslag cooperatieve maatschappij: het buurtbestek

  Verslag van de bijeenkomst, die plaatsvond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Deze is deel drie van een vierdelige serie over de coöperatieve maatschappij. De vierde bijeenkomst zal plaatsvinden op 23 maart.

  Verder lezen
 • Groningen West: Zo krijgt jou idee wind mee!

  Deze publicatie is onderdeel van een proces: een zoektocht naar wijkgericht werken vanuit de wijk en in gelijke samenwerking tussen wijkbewoners, de gemeente en andere partijen. Dit schrift is met plezier en zorg samengesteld in opdracht van en in samenwerking met gebiedsteam West van de Gemeente Groningen. Onze dank gaat uit naar de wijkbewoners van Groningen West. Zonder de bijdragen en medewerking van de bewoners was deze publicatie niet mogelijk geweest. Alles in deze uitgave mag gedeeld en verbeterd worden. Publicatie is vrij met vermelding van herkomst en naam van de makers.

  Verder lezen
 • 320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht

  Een nieuwe landkaart is beschikbaar gesteld met een overzicht van de burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen in ons land. De kaart maakt de spreiding en opkomst van burgerinitiatieven inzichtelijk.

  Verder lezen
 • Rebellie in Amsterdam Oost: Wat kunnen we daarvan leren?

  De stadsdelen in Amsterdam hebben het niet makkelijk: sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is hun macht flink afgenomen. Het beleid wordt nu centraal vastgesteld, en hier en daar door de stadsdelen verder ingevuld. Zo ook bij bewonersinitiatieven. De centrale stad omschreef in april 2016 strikte kaders waarbinnen bewonersinitiatieven zich moeten bewegen, willen ze gefaciliteerd worden door de gemeente. Het is de taak van de stadsdelen om binnen deze kaders de initiatiefnemers gemotiveerd te houden.

  Verder lezen
De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie