De LSA Buurtrechtenkaart

De buurtrechtenkaart is door de LSA ontwikkeld om te laten zien welke gemeente op welke manier met buurtrechten aan de slag zijn. Vijf jaar geleden stonden buurtrechten nog nergens op de agenda en nu zijn er al meer dan 125 gemeenten die er op de een of andere manier mee bezig zijn. En dat is goed nieuws!

Sommigen zijn al ver in de implementatie en bij sommige zijn de eerste moties net aangenomen door de raad. Dus de Buurtrechtenkaart is ook een manier om de voorlopers te erkennen en bewoners en gemeenten in de rest van het land te inspireren en aan te moedigen. Klik voor meer informatie over de individuele rechten op de links hieronder. 

Recht op gebouwen en openbare ruimtes

Recht om uit te dagen

Recht op buurtplanning

Open overheid

Toegang tot geld

Zelfgekozen ondersteuning

Bewoners, gemeenten, raadsleden, wetenschappers, journalisten en andere experts worden uitgenodigd om met deze informatie aan de slag te gaan.

Je vindt de kaart via de website van de LSA. 

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie