Gemeente Groningen – Wijs (Wijk Inzet Jongeren & Studenten)

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een project door studenten voor de stad en de Groninger wijken, van Paddepoel tot de Rivierenbuurt, van de Oosterparkwijk tot Vinkhuizen. Studenten en jongeren van verschillende studierichtingen en kennisinstellingen zetten allerlei activiteiten op om de stad en haar wijken mooier, leuker en veiliger te maken. Ze krijgen de vrijheid om naar eigen inzicht invulling aan te geven, zolang het de leefbaarheid van de stad maar ten goede komt. Studenten gaan dus de stad, mooier, veiliger maken samen met WIJS.  WIJS noemt de aangesloten studenten de Avengers (Superhelden die de stad willen verbeteren).

WIJS is een organisatie gerund door studenten en jongeren, waarbij de Hanzehogeschool, de gemeente en de MJD opdrachtgevers zijn.

In de WIJSwinkel in Winkelcentrum Paddepoel komen alle activiteiten samen.

WIJS voor studenten:

Studenten kunnen vanuit eigen kennis en talent projecten creëren, opzetten en uitvoeren. De kracht hierin is dat jullie volledig de vrijheid om te ondernemen met activiteiten die ten goede komen voor de stad en haar wijken. Dit kan je samen met andere studenten doen, maar ook samen met professionals uit het werkveld, docenten en bewoners. Daarnaast krijg je vanuit het Honours programma de gelegenheid om als ambassadeur van WIJS het programma verder door te ontwikkelen. Enkele voorbeelden waar studenten van andere studierichtingen nu mee bezig zijn:

 • Algemene coördinatie WIJS
 • Opzetten Juridisch steunpunt
 • Opzetten Ondernemerssteunpunt
 • Collegetours over diverse thema's
 • Inrichting WIJS
 • Huisstijl WIJS
 • Maatjesprojecten met jeugd en ouderen
 • Activiteiten t.b.v. gezondheid, energie en duurzaamheid
 • Projecten ter bestrijding van eenzaamheid
 • Ruilbibliotheek
 • Taalactiviteiten
 • Onderzoeken
 • Etc.
Kijk voor meer informatie op de website van de Hanze Hogeschool.

Gemeente Groningen – Wijs (Wijk Inzet Jongeren & Studenten)

De beste initiatieven voor stad en ommeland Logo burgerparticipatie